Forside / Tunza 2008
Tunza 2008

(29.08.2007) Fra 17.-21. juni 2008 holdes FN's internasjonale barne-miljøkonferanse, Tunza 2008, i Stavanger. Ung Agenda 21 er lokal samarbeidspartner til FN's miljøprogram UNEP. Konferansens motto er "Creating Change".

__________________________________________________________________________________________________________

Konferansen vil samle hele 1000 barn og ledere fra hele verden. Alle må arbeide med et miljøprosjekt for å kunne søke om deltakelse. Hver av konferansedagene er viet ett spesielt miljøtema: Energi, vann, artsmangfold og produksjon/forbruk.

Konferanseprogrammet vil bestå av utstillinger og presentasjoner av barnas prosjekt, foredrag, workshops, ekskursjoner, møter med voksenledere fra ulike samfunnsområder, diskusjonsgrupper, besøk på "grønne" skoler, og naturligvis lek og moro.

For å kunne delta, må barna være mellom 10 og 14 år i juni 2007. Søknadsskjema ligger på UNEP's nettsted, www.unep.org/tunza, og fristen er 31. oktober. Deltakere fra Sør-Rogaland bes kontakte Ung Agenda 21 (se menypunkt "Kontakt"), da prosedyrene blir litt annerledes for disse.

Les mer om konferansen på www.ua21.no/tunza.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________