Forside / Organisasjon / Styret
Styret for Ung Agenda 21

(20.01.2009) Stiftelsens styre er sammensatt av representanter fra flere av stifterne, fra miljøorganisasjoner, undervisningsinstitusjoner og andre. Fungerende styreleder er Anndi Lomeland Jacobsen fra Naturvernforbundet i Rogaland.

____________________________________________________________________________________________________________

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år om gangen, slik at halvparten av styret står på valg hvert år. Styret er stiftelsens høyeste myndighet og velger selv nye styremedlemmer.

____________________________________________________________________________________________________________

Styrets sammensetning i 2009:

Leder:
Anndi Lomeland Jacobsen, Naturvernforbundet i Rogaland

Nestleder:

Trond Niemi, Sandnes kommune

___________________________________________________________________________________________________________

Styremedlemmer:

Anne-Kari Aas Eielsen, Lyse; senior informasjonsrådgiver,
Ellen Solheim, Rogaland fylkeskommune; fylkesvaraordfører
Tom Henning Slethei, Sola kommune; varaordfører
Jane Nilsen Aalhus, StatoilHydro; prosjektleder Ny Energi
Morten Simonsen, Iglemyr skole, Sandnes
Øyvind Gjerde, FN-sambandet i Rogaland; avdelingsleder
Elisabeth Sjo Jespersen, Stiftelsen Grønn By; daglig leder

____________________________________________________________________________________________________________

Vararepresentanter:

Jan Gunnar Mattingsdal, Rogaland fylkeskommune; politiker
Ernst Rune Danielsen, IVAR; avdelingsleder Informasjon og Merkevare
Anne-Mette Fjærli, StatoilHydro; Spesialkonsulent Kommunikasjon
Ingunn Cecilie Oddsen, Universitetet i Stavanger; stipendiat
Nadia Aarab, International Research Institute of Stavanger; forsker
Olaug Øygarden, Amnesty International
Bjørg Tysdal Moe, Grønn By; styreleder (og varaordfører i Stavanger)
Elisabeth Tufte, stiftelsen ONS

____________________________________________________________________________________________________________