Forside / Organisasjon / Stiftelsen
Stiftelsen Ung Agenda 21

(19.08.2007) Ung Agenda 21 er en konkretisering av målsettinger nedfelt i Agenda 21, sluttdokumentet fra Rio-konferansen om miljø og utvikling i 1992. Barna skal trekkes med i beslutninger som handler om deres miljø i framtiden, og deres synspunkter skal bli tydelige for dem som har makt og myndighet i samfunnet i dag.

________________________________________________________________________________________________

Stiftelsen Ung Agenda 21 ble opprettet høsten 2000, av følgende stiftere:

  • Rogaland fylkeskommune
  • Stavanger kommune
  • Sandnes kommune
  • Sola kommune
  • Gjesdal kommune
  • Statoil
  • Lyse
  • IVAR (Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk)
  • Stiftelsen ENS (Environment Northern Seas).

Ung Agenda 21 er "arvtakeren" etter Barnas ENS (Environment Northern Seas), som ble gjennomført i tilknytning til ENS miljøkonferansen og utstillingen i Stavanger i 1997 og 1999. Barnas ENS ble tildelt Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris i 1999.

Stiftelsen har en regional forankring i Rogaland, men et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Stiftelsens aktiviteter foregår i hovedsak i Stavanger-regionen. Stiftelsens aktivitet består i å organisere en stor, internasjonal miljøkonferanse for barn med ca. 2 års intervaller, og mindre konferanser og andre aktiviteter som skal generere miljøaktivitet blant barn. På hver av konferansene på forsommeren 2001, 2003 og 2005 deltok hhv. 5-600 barn fra opptil 33 ulike land. Flere tusen lokale skolebarn og andre interesserte var på besøk på utstilling og andre åpne aktiviteter.

I juni 2008 er Ung Agenda 21 lokal arrangør av FNs store internasjonale barne-miljøkonferanse Tunza 2008 - se www.ua21.no/tunza.

Ung Agenda 21 samarbeider med andre aktører innenfor Lokal Agenda 21 i Rogaland og i Norge: kommunene, miljøorganisasjoner, skoler, vennskapsbyforeninger og andre som har miljøvern på dagsorden. Stiftelsens aktiviteter finansieres via driftsstøtte fra stifterne, prosjektstøtte fra ulike offentlige instanser og via sponsorstøtte fra næringslivet.
Stiftelsen Ung Agenda 21 har kontor i Internasjonalt Hus i Hillevåg i Stavanger, hvor også en rekke andre organisasjoner holder til. Se www.inthus.no.