Forside / Organisasjon
Om Ung Agenda 21

(29.08.2007) Ung Agenda 21 er en miljøstiftelse med sete i Stavanger, opprettet i september 2000. Formålet er å skape møteplasser der barn kan synliggjøre sitt miljøengasjement, der de kan lære om miljøutfodringer og -løsninger, og bli kjent på tvers av landegrenser.

Mer informasjon finnes i nedtrekksmenyen, under "Stiftelsen" og "Styret".