Forside / Nyheter / Støtte fra Norske Shell
Norske Shell støtter Ung Agenda 21


I flere år på rad har Norske Shell gitt økonomisk støtte til Ung Agenda 21s miljøaktiviteter. Også i 2009 bidrar de med et betydelig beløp.

I år er midlene i hovedsak øremerket Barneuniversitetet, som er planlagt igangsatt i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Dette er oppfølgeren etter fjorårets forsøk, da det ble holdt flere forelesninger for barn under Forskningsdagene. Norges Forskningsråd er også søkt om støtte, og intensjonen er at Barneuniversitetet skal bli et permanent tilbud på UiS.