Forside / Kontakt oss
Kontakt Ung Agenda 21

Ung Agenda 21 har kontor på Internasjonalt Hus i Hillevåg i Stavanger.

____________________________________________________________________________________________________________

Kontoradressen til Ung Agenda 21:
Stiftelsen Ung Agenda 21
c/o Internasjonalt Hus
Sandvikveien 13
4016 Stavanger

Telefax 5190 5401

____________________________________________________________________________________________________________

Daglig leder:

Charlotte Susanne Fjelltvedt
Telefon 5190 5421, mobil 917 90 544
E-post post@ua21.no

___________________________________________________________________________________________________________