Forside / Aktiviteter
Stiftelsens aktiviteter

(05.02.2009) Siden Ung Agenda 21 ble etablert i 2000, har stiftelsen gjennomført en rekke aktiviteter knyttet til miljøvern og bevisstgjøring om miljø- og utviklingsspørsmål.

Her er en oversikt over de viktigste aktivitetene:

2000:

 • Internasjonalt skolesamarbeid: Dagskonferanse for lærere i tilknytning til "Skolemøtet i Rogaland". Det ble også produsert en brosjyre om temaet, som ble sendt grunnskolene i fylket.
 • Studietur til Tyskland: fire rektorer fra "Grønne skoler" i Stavanger og prosjektleder i Grønn Hverdag deltok på studietur til flere miljøsentre og skoler i Nordvest-Tyskland. Turen ble organisert av Ung Agenda 21.

2001:

 • Ung Agenda 2001-konferansen: 500 barn fra 14 land deltok i Åsenhallen på Sola. Aktiviteter: barnas prosjektutstillinger, workshops, ekskursjoner, diskusjoner med politikere, besøk på lokale skoler.

 • Synergi 21: Nasjonal bærekraft- konferanse i Stavanger. Ung Agenda 21 hadde utstilling om stiftelsens arbeid, og organiserte miljøaktiviteter med barn som deltakere:
 • "Vil du bli miljønær" - et spørrespill i regi av Solås skole i Gjesdal, der Rogalands-kjendiser fikk testet sine miljøkunnskaper .
 • Agenda-brevet: et brev på over 70 meters lengde, der barn fra skoler i Rogaland hadde skrevet sine miljøønsker og krav til dagens ledere, ble overrakt miljøvernminister Siri Bjerke.

2002:

 • "Stavanger Grønn Barneby": Ung Agenda 21 var prosjektleder for dette, et initiativ fra Blekkulfs Miljødetektiver. Det ble gjennomført et større miljøarrangement for barn i hver bydel, bl.a. miljømarsjer, ryddeaksjoner, sjøsetting av båter m.m., og på Verdens miljøverndag 5. juni fikk miljøvernsjef Olav Stav overrakt et dokument fra barna, der deres krav for en miljøvennlig by ble framsatt.
 • ICC 2002, International Children's Conference on the Environment: Denne konferansen i regi av FN's miljøprogram UNEP ble holdt i Victoria B.C, Canada, og Ung Agenda 21 deltok sammen med 4 Stavanger-barn og en lærer. Her ble for første gang tanken om å holde FN-konferansen i Stavanger luftet med UNEP, og et intensjonsbrev fra ordføreren i Stavanger ble overrakt.

2003:

 • Ung Agenda 2003-konferansen: 600 barn fra 20 ulike land deltok, igjen med hovedarena i Åsenhallen på Sola. På programmet sto barnas prosjektutstillinger og -presentasjoner, miljøverksted, ekskursjoner, vennskapsgrupper, fotballkamp med spillere fra Vikings A-lag og mye annet. FN's vannår ble markert med bl.a. appell ved UNEP-rådgiver Tore Brevik.
 • Internasjonal Uke: denne ble arrangert i Stavanger av FN-sambandet i samarbeid med Utenriksdepartementet, og Ung Agenda 21 hadde bl.a. en markering av Verdens Miljøverndag 5. juni, med appell om retten til rent drikkevann og et skuespill i samarbeid med Blekkulfs Miljødetektiver.

 • Nordsjøseilasen: Kirkeledere fra hele Europa seilte fra Stavanger til Trondheim, til det Europeiske kirkemøtet. Før start holdt barn knyttet til Ung Agenda 21 en appell til disse lederne, og overrakte en gave til "den grønne patriarken", Bartolomeus II, som er overhode for den gresk-ortodokse kirken. Han fikk en uro av papirtraner, et symbol på fred som var laget av deltakere på Ung Agenda 2003.

2004:

 • Grønne skoler: Ung Agenda 21 initierte et prosjekt for å få skoler i Sandnes og Sola kommuner sertifisert som "Grønt flagg"-skoler. Seks skoler deltok: Iglemyr, Figgjo, Austrått og Høyland skoler i Sandnes, og Røyneberg og Storevarden skoler i Sola. Det ble holdt flere inspirasjonssamlinger, og skolene ble besøkt for å få ideer til sitt eget miljøvernarbeid. Prosjektet pågikk i 2 år, til sommeren 2006, og i denne perioden ble fire av skolene sertifisert med Grønt Flagg. Mer informasjon om denne ordningen finnes på www.fee.no.

 • ICC 2004, International Children's Conference on the Environment: Ung Agenda 21 deltok på denne UNEP-konferansen i New London, Connecticut, USA, med styreleder og daglig leder. Søknad om å få være vertskap for konferansen i 2007 eller 2008 var da sendt UNEP, og Ung Agenda 21 arbeidet aktivt for å markedsføre søknaden. Den ble blant annet presentert for den norske FN-ambassaden i New York.
 • Internasjonal uke: Denne ble igjen arrangert av FN-sambandet og Utenriksdepartementet, og Ung Agenda 21 samlet barn som fikk høre andre barn fortelle om sitt miljøengasjement, og de internasjonale kontaktene som var oppstått etter Ung Agenda 21-konferansen.
 • Studietur til Tyskland: 19 lærere fra "Grønne skoler" i Stavanger deltok på studietur til flere miljøsentre og skoler i Nordvest-Tyskland. Turen ble organisert av Ung Agenda 21.

2005:

 • Ung Agenda 2005: 500 barn fra 33 ulike land deltok på denne konferansen, som igjen ble holdt i Åsenhallen på Sola. Blant gjestene var en representant for UNEP's Europa-kontor, Wondy Asnake, som kunngjorde at Ung Agenda 21 var blitt utvalgt som lokal arrangør for FN's barne-miljøkonferanse Tunza 2008.
 • Grønne skoler: Prosjektet fortsatte med inspirasjonssamlinger og skolebesøk, og de første skolene fikk tildelt det grønne flagget.
 • Studietur til Tyskland: 12 lærere fra "Grønne skoler" i Sandnes og Sola deltok på studietur til flere miljøsentre og skoler i Nordvest-Tyskland. Turen ble organisert av Ung Agenda 21.

 • Children's World Summit: FN's internasjonale barne-miljøkonferanse ble holdt i Japan, i tilknytning til verdensutstillingen Expo 2005, og styreleder og et styremedlem fra Ung Agenda 21 deltok, blant annet for å drøfte Tunza 2008-konferansen med FN's miljøprogram UNEP.

2006:

 • Grønne skoler: Prosjektet pågikk fram til sommeren, med avsluttende samling og oppsummering. De deltakende skolene hadde spesielt vektlagt avfallshåndtering (kildesortering, kompostering) og opparbeidelse av grøntområder i skolegården i sitt miljøverarbeid. Alle var innstilt på å fortsette prosessen også etter at det offisielle prosjektet var avsluttet. For å beholde det grønne flagget, må de dokumentere et nytt miljøprosjekt hvert år.

 • Grønne skolegårder: Dagskonferanse for lærere, landskapsarkitekter m.fl., med foredragsholdere fra Storbritannia, Tyskland, Oslo og Stavanger. Med-arrangører var Grønn Hverdag, Fylkesmannen i Rogaland og Stavanger kommune.
 • Studietur til Tyskland: Ung Agenda 21 organiserte studietur for "grønne skoler" og "grønne barnehager" på Haugalandet. 24 personer var med til flere miljøsentre og skoler i Nordvest-Tyskland.
 • Tunza 2006: FN's miljøprogram UNEP arrangerte barne-miljøkonferanse i Malaysia, og Ung Agenda 21 deltok med en gruppe på 6 barn og 4 voksne, fra Nord-Jæren og fra Trondheim. Det ble holdt flere samlinger med barna på forhånd, blant annet for å forberede dem på deres kandidatur som "Junior Board"-medlemmer for Tunza 2008-konferansen. Fire av de norske barna ble valgt, sammen med 8 barn fra alle kontinent, og disse deltar aktivt i forberedelsene til Tunza 2008-konferansen.

2007:

 • Tunza 2008: Forarbeidet til denne konferansen, som finner sted i juni 2008, har pågått for fullt hele året. Dette innebærer sikring av økonomien, programplanlegging, logistikk, påmeldingsinformasjon m.m. Arbeidet skjer i nært samarbeid med FN's miljøprogram UNEP.
 • Forkonferanse i Kamerun: I juli/august 2007 holdt UNEP en forberedende konferanse i Kamerun, der barn fra alle afrikanske land lærte mer om spesifikke miljøutfordringer på deres kontinent. En del av barna skal presentere sine prosjekt under Tunza 2008 i Stavanger. Ung Agenda 21, som bidro sterkt økonomisk til denne forkonferansen, deltok med styreleder og daglig leder, samt 8 barn og 4 ledere fra ulike steder i Norge som har vennskapssamarbeid med afrikanske kommuner. De norske deltakerne kom fra Re i Vestfold, Marker i Østfold, Stor-Elvdal i Hedmark og Haugesund i Rogaland.

2008:

 • Tunza 2008: FN's internasjonale barne-miljøkonferanse ble for første gang holdt i Norge, med 1000 barn og ledere fra 100 land som deltakere. Les mer om Tunza 2008 på www.ua21.no/tunza.
 • Treplantingsaksjon: Barn over hele verden plantet trær den 21. september, for å følge opp ett av målene fra Tunza-konferansen. I Stavanger deltok Steinerskolen og International School of Stavanger. Initiativet kom fra den finske organisasjonen Environment Online.
 • Barneuniversitetet: Etter initiativ fra Ung Agenda 21 ble Norges første Barneuniversitet lansert på Universitetet i Stavanger under Forskningsdagene i september. To forelesninger ble holdt, av universitetslektor Inge Christ og stipendiat Ingunn Cecilie Oddsen. Nesten 300 barn fra 6 skoler deltok. Det arbeides nå for å gjøre Barneuniversitetet til et permanent tilbud på UiS.

______________________________________________________________________________________________________________